medyczna

Kompleksowe i zespołowe działanie, które ma na celu przywrócenie  osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Twórcami współczesnej rehabilitacji są: profesor Howard Rusk a w Polsce profesor Wiktor Dega. Rehabilitacja to proces medyczny i społeczny.

ruchowa

Usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej – fizjoterapeuta – stosuje w procesie usprawniania metody fizjoterapii.

Nasza oferta obejmuje specjalistyczne i kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów po udarze mózgu, SM, chorobami Ośrodkowego Układu Nerwowego, uszkodzeniu rdzenia kręgowego, a także po uszkodzeniach narządów ruchu

Program dostosowany jest indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta pod względem specyfiki jego choroby.
Postępowanie rehabilitacyjne obejmuje ćwiczenia bierne, czynne, czynno-bierne, masaże rozluźniające, naukę chodu i podstawowych czynności życiowych oraz stosowanie środków wspomagających.