Osoba w usztywniaczu na nodze

 

Rehabilitacja ruchowa

 

W fizjoterapii bardzo ważne miejsce zajmuje rehabilitacja ruchowa. Obejmuje ona działania zmierzające do usprawniania narządów ruchu, osiągnięcia całkowitej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności. Stosowana jest jako wsparcie dla osób niepełnosprawnych fizycznie, które chcą wrócić do samodzielnego funkcjonowania ruchowego. Zalecana jest także osobom po urazach i operacjach ortopedycznych,  ze schorzeniami neurologicznymi, sportowcom i zawodnikom. Rehabilitacja ruchowa to również świetna profilaktyka układu ruchu, szczególnie dla osób ze schorzeniami oraz osób starszych. Nasi fizjoterapeuci dostosowują ćwiczenia do rozpoznanej choroby, schorzenia i urazu, a także wieku pacjenta oraz rokowań lekarskich. Planują ich częstotliwość i intensywność korzystając z różnorodnych technik rehabilitacji. Dzięki nam nasi Pacjenci wracają do sprawności fizycznej.